Dr Jelena S. Petrović

Redovni profesor
Departman za geografiju

 Др Јелена С. Петровић је рођена 1979. године у Нишу. Дипломирала је 28. марта 2003. године на Економском факултету у Нишу. Исте године је уписала магистарске студије на Економском факултету у Нишу, смер Управљање развојем.  Магистарски рад на тему: „Макроекономски ефекти развоја туризма у водећим туристичким земљама Медитерана“ одбранила је 18. јануара 2007. године на Економском факултету у Нишу. Докторирала је 05. фебруара 2011. године на Економском факултету у Нишу када је одбранила докторску дисертацију под називом „Стратегија дискриминације ценама авио-компанија“.

Била је запослена  у АИК банци, Ниш од 11. октобра 2004. године до 31. августа 2005. Изабрана је 01. септембра 2005. године за асистента-приправника за ужу научну област Економија на Природно-математичком факултету, Департман за географију. Тренутно ради као доцент на истом факултету.

 

 

 

 

Detalji o nastavniku