Dr Jelena S. Petrović

Redovni profesor

Departman za geografiju

Dr Jelena S. Petrović

Dr Jelena S. Petrović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 407

CV

Biografija

 Др Јелена С. Петровић је рођена 1979. године у Нишу. Дипломирала је 28. марта 2003. године на Економском факултету у Нишу. Исте године је уписала магистарске студије на Економском факултету у Нишу, смер Управљање развојем.  Магистарски рад на тему: „Макроекономски ефекти развоја туризма у водећим туристичким земљама Медитерана“ одбранила је 18. јануара 2007. године на Економском факултету у Нишу. Докторирала је 05. фебруара 2011. године на Економском факултету у Нишу када је одбранила докторску дисертацију под називом „Стратегија дискрими
BiografijaAngažovanjaPublikacije