Dr Marko B. Miladinović

Vanredni profesor
Departman za računarske nauke

Биографија

Лични подаци

 • Име: Марко Миладиновић
 • е-маил: markomiladinovic@gmail.com
 • година рођења: 1979
 • кабинет: 209

Образовање

 • 1994-1998, Гимназија Бора Станковић, Ниш
 • 1998-2005, Природно математички факултет, дипломирани математичар за информатику и рачунарство
 • 2007-2011, Природно математички факултет, доктор рачунарских наука

Научне области интересовања

 • Нумеричка оптимизацијa

 • Kомпјутерски вид

 • Уопштени инверзи матрица

 • Структурне матрице

 • Рестаурација слика

Радно искуство

 • 2006 - 2010, Природно математички факултет, истраживач приправник
 • 2010 -         , Природно математички факултет, истраживач сарадник
 • 2008 - 2011, Природно математички факултет, асистент
 • 2011 -  2016, Природно математички факултет, доцент
 • 2013 -  2015, Гимназија Светозар Марковић, одељење за талентоване ученике, наставник
 • 2016 -  , Природно математички факултет, ванредни професор

Курсеви

 • Управљање пројектима у ИТ

 • Нумерички методи 2

 • Нумеричка оптимизација

 • Алгоритми оптимизације у машинском учењу

 • Напредни курс из нумеричке оптимизацијe

   Претходни курсеви:

 • Нумеричкa анализа

 • Операциона истраживања

 • Симболичка израчунавања

 • Основи информатике и рачунарства (одељење за талентоване ученике

Detalji o nastavniku