Dr Jasmina S. Đorđević

Vanredni profesor
Departman za matematiku

Datum rođenja:  19.08.1982.

Osnovne studije: Prirodno-matematicki  fakultet u Nisu, odsek  Matematika i informatika, smer Matematika ekonomije, upisala  2001. godine i zavrsila juna 2006. godine.

Diplomska tezaPrirodno-matematicki  fakultet u Nisu, odsek  Matematika i informatika, smer Matematika ekonomije, "Stohasticki modeli karmatnih  stopa", jun 2006.

Doktorska disertacija:  Matematika - "Backward  stohasticke  diferencijalne jednacine  sa perturbacijama", odbranila 20.06.2013.

Profesionalne pozicije:  - istrazivac pripravnik i saradnik, 2006 - 2009., Prirodno-matematicki  fakultet u Nisu;

                                          - asistent, 2009 - 2013., Prirodno-matematicki  fakultet u Nisu.

Detalji o nastavniku