Dr Selim S. Šaćirović

Vanredni profesor
Departman za geografiju

Др Селим Шаћировић рођен je u Новом Пазару (Србија) 10.04.1958 године, где је стекао основно и средње образовање. Живи у Новом Пазару. Ожењен је и отац троје деце.

Др Селим Шаћировић изабран је у звање доцента маја 2008. године за извођење наставе на Департману за географију Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу.

Др Селим Шаћировић је докторирао 2008. године на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду са темом „Туристичка валаеризација Новопазарског краја“.

Магистрирао је 2005. године на Географском факултету Универзитета у Београду са темом „Економске функције и урбана трансформација Новог Пазара“.

Дипломирао је 1982. године на Природно математичком факултету, група за Географију у Приштини на теми „Насеље Новопазарског краја“.

Др Селим Шаћировић је у свом дугогодишњем наставном искуству радио на свим нивоима образовања и директне наставе (наставник у основним и средњим школама,  наставник на универзитету).

            Од 1985 до 2008. – био је запослен као наставник географије у Новопазарској Гимназији. Од 2005 до данас. – ради на Учитељском факултету у Београду, истурено одељење у Новом Пазару, а од 2008. године, запослен је као наставник на Департману за географију ПМФ-а, Универзитета у Нишу. Активни је члан Српског географског друштва од 2001. године.

Др Селим Шаћировић је у току протеклог периода држао наставу (предавања) на Департману за географију ПМФ-а Универзитета у Нишу.

Предмети (предавања):

-Основи демографије - основне академске студије, Географија;

-Географија насеља - основне академске студије, Географија;

-Географија становништва - основне академске студије, Географија;

-Просторно планирање - мастер академске студије, Географија;

-Основе туризма - мастер академске студије, Географија;

-Становништво света - мастер академске студије, Географија;

-Национална туристичка географија - мастер академске студије, Географија;

-Географија становништва - основне академске студије, Географ-туризмолог;

-Основе туризма - мастер академске студије, Туризам;

-Географија туристичких насеља - мастер академске студије, Туризам;

-Национална туристичка географија - мастер академске студије, Туризам;

Објавио је уџбеник да учење буде лако. Др Селим Шаћировић је у својству ментора руководио израдом већег броја мастер радова из области Друштвене географије и туризма. Од 2008. до 2012. године у својству ментора руководио је израдом више дипломских радова студената ПМФ-а у Нишу. Био је члан комисије за израду докторских дисертација кандидата у Новом Саду.

Др Селим Шаћировић је допринео изради физичко географске карте за потребе ученика основних и средњих школа као и за студенте учитељског факултета у Новом Пазару. Учествовао је у истраживању становништва насеља Сјеничке, Тутинске и Новопазарске општине за потребе географске енциклопедије насеља Србије.

Др Селим Шаћировић дао је допринос за израду радова из области друштвене географије-демографије око израде просторног плана Новопазарске општине.

 

 

Detalji o nastavniku