Dr Dragana D. Stojičić

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Dragana Stojičić rođena je u Leskovcu 16.04.1967. god. Osnovnu i srednju školu završila je u Leskovcu, a Prirodno-matematički fakultet, odsek biologija u Beogradu 1992. Diplomski rad pod naslovom: “Morfološke promene na vegetacionoj kupi biljke Rumex acetosella L. u toku indukcije cvetanja“ uradila je pod mentorstvom prof. dr Ljubinke Ćulafić i prof. dr Branke Stevanović.

Poslediplomske studije upisala je na Biološkom fakultetu na Odseku za fiziologiju biljaka 1992. god. Magistarski rad pod naslovom: „Vegetativno razmnožavanje endemo-reliktnog četinara munike (Pinus heldreichii Christ.) u kulturi in vitro“ odbranila je 1997. god. Mentori magistarske teze bili su prof. dr Ljubinka Ćulafić i dr Snežana Budimir.
 
Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Morfo-fiziološki aspekti kulture izolovanih zigotskih embriona munike (Pinus heldreichii Christ.) i molike (Pinus peuce Gris.) in vitro“ odbranila je 2005. god. Mentori doktorske teze bili su prof. dr. Radomir Konjević i dr Snežana Budimir.

Od juna 1993. god. Dragana Stojičić je bila zaposlena u Institutu za šumarstvo, prvo kao istraživač asistent, a od jula 1997. god., nakon odbranjenog magistarskog rada, kao istraživač saradnik. Nakon odbrane doktorske disertacije i sticanja zvanja januara 2006. god. radila je u zvanju naučni saradnik. Od 03.09.2008. radi kao nastavnik na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, prvo u zvanju docenta, a od 01.07.2013. u zvanju vanrednog profesora.

Član je profesionalnih asocijacija: DFB - društvo za fiziologiju biljaka Srbije i IAPB-International assosiation for plant biotechnology.

 

Tokom profesionalnog rada učestvovala je na brojnim projektima:

„Biotehnologija in vitro – gajene, lekovite i ugrožene biljne vrste“ (Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Republike Srbije br. 173015, u toku, Rukovodilac: dr Branka Vinterhalter);

„Uticaj globalnog otopljavanja na šumske ekosisteme“ (Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Republike Srbije br. 20052, 2006-2010. Rukovodilac: dr Ljubinko Rakonjac);

„Regulacija morfogenetskih procesa i sekundarnog metabolizma i genetičke transformacije biljaka u kulturi in vitro“ (Projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, Republike Srbije br. 143026B, 2006-2010. Rukovodilac: dr Branka Vinterhalter);

„Genetički modifikovane i in vitro gajene biljke – modifikacija morfogeneze, sekundarnog metabolizma i ekonomski značajnih osobina“ (Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine br.  1716, 2002-2005. Rukovodilac: dr Branka Vinterhalter);

„Biodiverzitet i očuvanje genofonda drveća u Srbiji“ (Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine 1932, 2002-2005. Rukovodilac: dr Srđan Bojović);

„Multifunkcionalna valorizacija i unapređenje antropogeno degradiranih prostora“ (Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, 2002-2005. Rukovodilac: dr Dragana Dražić);

„Istraživanje mogućnosti proizvodnje biomase za energiju iz šumskih plantaža kratke ophodnje na predelima degradiranih površinskom eksploatacijom uglja“ (Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine 273015, 2001-2004. Rukovodilac: dr Dragana Dražić);

„Izbor vrsta drveća za pošumljavanje i melioraciju“ (Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine 006821, 2001-2004. Rukovodilac: dr Ljubinko Rakonjac).

Detalji o nastavniku