Dr Тatjana L. Đekić

Redovni profesor
Departman za geografiju

БИОГРАФИЈА

Др Татјана Ђекић (девојачко презиме Мељникова) рођена је 13. 09. 1961. године у граду Алга, у СССР-у. Удата је и има троје деце. Основну школу и гимназију је завршила у родном граду, са највишим оценама. Уписала је Факултет географије и биологије 1981. год.,  на Лењинградском државном педагошком Универзитету А. И.  Герцена, а завршила,  у року, 1986. год. са просеком 4,85. За време студија бавила се научно-истраживачким радом и учествовала у следећим експедицијама: на планине Урала, Памир, Тјан-Шан, у пустињи Кара-Кум (Биосферни национални парк Репетек), Бетпак-Дола, у Западном Сибиру итд. У Југославији је боравила 1983. год, у склопу међународне студентске размене. Нострификовала је диплому на Београдском универзитету 1990. год, положивши допунске испите са просечном оценом 9,31 (дипломски рад са оценом 10). Испите је полагала пред комисијом за нострификацију чији је председник био проф. др Драган Родић. 1992. године Татјана Ђекић је уписала постдипломске студије на Географском факултету Београдског универзитета, смер Регионална географија, и одбранила магистарски рад под насловом ”Регионално-географска проблематика животне средине Косова и Метохије”, под менторством проф. др Милутина А. Љешевића. Магистарска теза је била одобрена 1998. године и одбрањена 2002. године. Након тога је, на Географском факултету Београдског универзитета, пријавила докторску тезу под насловом ”Геопросторна диференцијација животне средине Србије”, под менторством проф. др Милутина А. Љешевића. Докторска теза је била одобрена 2006. године, а одбрањена је 2007. У Русији је радила као професор географије и хемије у средњој школи. По доласку у Југославију, радила је у Народној и универзитетској библиотеци Косова и Метохије, у Приштини, као библиотекар посебних фондова. После тога је била запослена као наставник географије и биологије у основној школи. Радила је и у општини Глоговац као начелник за друштвене делатности, заменик директора центра за културу и као управник библиотеке. Од 01.јануара 1999. године до краја 2008.год. ради као асистент приправник и асистент на Природно-математичком факултету у Приштини на Одсеку за географију. Од октобра 2008. године ради на Природно-математичком факултету у Нишу као доцент на Одсеку за географију.

Detalji o nastavniku