Dr Ivana S. Кostić Кokić

Naučni saradnik
Departman za hemiju

dr Ivana S. Kostić Kokić

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Obrazovanje

2007: Diplomske studije - Hemija / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2013: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Kretanje u službi

2009: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2012: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2016: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Studijski boravci i usavršavanja

2018. godine – Postdoktorsko usavršavanje na Slovačkom Tehnološkom Univerzitetu u Bratislavi u trajanju od 3 meseca. Tema: „Milk fat content influence on determination of persistent pesticides in different milk samples using gas chromatography tandem mass spectrometry“

Učesnik 11 Škola masene spektrometrije, koje su bile organizovane u saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Univerziteta Pjer i Marija Kiri iz Pariza, u periodu 2008 – 2019. godine u Nišu

Učesnik seminara „Liderstvo: upravljanje timom i projektima“ u organizaciji programa „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“ i organizacije „1000 mladih lidera Srbije“, od 27. do 30. oktobra 2011. godine u Nišu.

Učesnik praktičnog dela Letnje škole masene spektrometrije, koja je bila organizovana na Univerzitetu Pjer i Marija Kiri u Parizu od 20. do 25.08.2008. godine.

Učesnik Workshop-a ’’Physical and Chemical Aspects of Environmental Health’’, od 04. do 07. marta 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Nišu

Oblasti naučnog interesovanja

Hemija životne sredine

Identifikacioni broj istraživača

Scopus: 51161582900

ORCID: 0000-0001-6517-5635

Nagrade i priznanja

Stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj (maj 2008. godine - januar 2011. godine)

Stipendija Vlade Republike Slovačke za realizaciju postdoktorskog usavršavanja u trajanju od 3 meseca tokom 2018. godine na Slovačkom Tehnološkom Univerzitetu u Bratislavi.

Ostale aktivnosti

Učešće na domaćim i međunarodnim projektima

Glavni asistent koordinatora projekta i Projektnog menadžment tima projekta „ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education – NETCHEM“ u okviru Erasmus+ programa (podprogram:  Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Akcija: Capacity Building in higher education, Trajanje projekta: 14/10/2016 – 14/04/2020)

Istraživač na projektu „Inventarizacija i procena stanja ključnih elemenata (flore, faune, fizičko-hemijskih karakteristika staništa) zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode Lalinačka slatina“ (2019 – 2020) (naručilac: JP Direkcija za izgradnju grada Niša)

Istraživač na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom „Preventivni terapijski i etički pristup u prekliničkim i kliničkim istraživanjima gena i modulatora redoks ćelijske signalizacije u imunskom, inflamatornom i proliferativnom odgovoru ćelije“, od 2011. god. do 2020.

Istraživač na projektu bilateralne naučne saradnje Minstarstva prosvete i nauke Republike Srbije i CNRS „Heavy Metals Geochemical Modeling and Speciation in Groundwater and Soil using Soft Ionization Mass Spectrometry“ za period 2011 – 2012. god.

Član tima Tempus projekta „Modernisation of Post-Graduated Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes“, za period 2010 – 2013. god.

Član tima projekta „Čovekova okolina pod lupom hemije“ u okviru Programa podsticanja, promocije i popularizacije nauke 2011. god.

Član tima projekta „Ekomonitoring Niša 2011-2012“ (u okviru Programa „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“, PECD, koji sprovodi Organizacija „1000 mladih lidera“ pod pokroviteljstvom Philip Morris Operations a.d.), 2011. god.

Član tima projekta „Razvoj Hemijsko-ekološkog centra grada Niša“ (u okviru Programa „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“, PECD, koji sprovodi Organizacija „1000 mladih lidera“ pod pokroviteljstvom Philip Morris Operations a.d.) na PMF-u Nišu, 2009. god.

Stipendista-istraživač na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom „Razvoj elektrohemijski aktivnih, mikrolegiranih i strukturno modifikovanih kompozitnih materijala“ 2009. i 2010. godine

Stipendista-istraživač na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj pod nazivom „Geološka i ekotoksikološka istraživanaj u identifikaciji geopatogenih zona toksičnih elemenata i prirodne radioaktivnosti u akumulacijama vode za piće u Republici Srbiji“ 2008. godine

Jedan od predstavnika Departmana za hemiju na festivalima nauke „Nauk nije bauk“ od 2009. do 2013. godine.

Angažovanje u nastavi

Predavanja: Huminske supstance u životnoj sredini (H-337; H-337-B)

Vežbe: Zagađivači i zaštita od zagađivanja (HO-145)

            Hemija zemljišta i atmosfere (H-247)

            Hemija voda i zemljišta (H-263-B)

            Hemija životne sredine (H-253-B)

            Hemija životne sredine (EKOI11, EKOI13)

Detalji o nastavniku