Dr Ivana S. Кostić Кokić

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Ivana S. Кostić Кokić

Dr Ivana S. Кostić Кokić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-106

(018) 514-881 (FF)

CV

Biografija

dr Ivana S. Kostić Kokić, Naučni saradnik, Departman za hemiju Obrazovanje 2007: Diplomske studije - Hemija / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2013: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu Kretanje u službi 2009: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2012: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2016: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu Studijski boravci i usavršavanja 2018. godine – Postdoktorsko usavršavanje na Slovačkom Tehnološkom Univerzitetu u Bratislavi u trajanju od 3 meseca. Tema: „Milk fat content influence on determination of persistent pesticides in different milk samples using gas chromatography tandem mass spectrometry“ Učesnik 11 Škola masene spektrometrije, koje su bile organizovane u saradnji Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu i Univerziteta Pjer i Marija Kiri iz Pariza, u p
BiografijaAngažovanjaPublikacije