Dr Miljana D. Radović Vučić

Viši naučni saradnik
Departman za hemiju

Dr Miljana D. Radović Vučić

Viši naučni saradnik

Departman za hemiju

 

Obrazovanje

2003-2008: Osnovne studije (po starom programu) - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2008-2015: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2009: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2012: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2016: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Oblasti naučnog interesovanja

            Primenjena i indistrijska hemija; Tretmani voda: unapređeni oksidacioni procesi (UV/Ox, fotokataliza, Fenton i foto Fenton procesi), sorpcioni procesi (biosorbenti, activni ugljevi, MeOx), electrohemijski procesi (electro-oksidacija, electro-redukcija, electro-coagulacija-flotacija); Nauka o materijalima: sorbenti, fotokatalizatori, MeOx anode; Hemija životne sredine:analiza vode, zemljišta i vazduha, različite spektroskopije (UV-VIS, FTIR i MS) i hromatografske tehnike (HPLC, HPLC-MSi GC-MS).

 

Identifikacioni broj istraživača

RIS: https://ris2.mpn.gov.rs/istrazivac-karton/161239

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6820-5844

SCOPUS AUTHOR ID: 55208603400

 

Ostale aktivnosti

Miljana Radović Vučić je u periodu od aprila 2010. godine do februara 2011. godine bila angažovana kao stipendista na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj TR 19035, pod nazivom „Razvoj formulacija i tehnologija nove generacije antiseptika prirodnog porekla“ (NIO realizator Tehnološki fakultet Leskovac, rukovodilac prof. dr Goran Nikolić).

Od februara 2011. godine angažovana je kao istraživač na projektu Ministarstva prosvete i nauke TR 34008 (broj odluke 93/16-01 od 01.02.2011. godine), pod nazivom „Razvoj i karakterizacija novog biosorbenta za prečišćavanje prirodnih i otpadnih voda“ (NIO realizator PMF Niš, rukovodilac prof. dr Aleksandar Bojić).

Od 2016. do 2019. godine učestvovala je na Erasmus + projektu, pod nazivom „ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education - NETCHEM“, 573885-EPP1-2016-1-RS-EPPKA1-CBHE-JP.

Bila je član tima „Razvoj Hemijsko-ekološkog centra grada Niša“ (u okviru Programa „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“, PECD, koji sprovodi Organizacija „1000 mladih lidera“ pod pokroviteljstvom DIN Filip Moris) na PMF-u Nišu, 2009. godine.

Bila je član tima „Ekomonitoring Niša 2011-2012“. (u okviru Programa „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“, PECD, koji sprovodi Organizacija „1000 mladih lidera“ pod pokroviteljstvom DIN Filip Moris), 2011. godine.

Član je projektnog tima koji je učestvocao u realizaciji radionice pod nazivom „Periodni sistem elemenata: 150 godina kasnije“, 2019. godine koji je finansiran uz podršku Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu.

Autor je pomoćnog univerzitetskog udžbenika: Jelena Mitrović, Miljana Radović Vučić, Tehnologija vode i otpadnih voda (praktikum za laboratorijske vežbe), (odluka Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta o prihvatanju pozitivne recenzije broj 594/1-01 od 15.05.2019. godine).

 

Doprinos široj naučnoj zajednici

U cilju promocije Departmana za hemiju bila je deo ekipe demonstratora sa Prirodno-matematičkog fakulteta na Festivalu nauke „Nauk nije bauk“ koji je organizovala gimnazija „Svetozar Marković“ iz Niša, u periodu od 2009. do 2013. godine.

Učestvovala je u realizaciji Programa pod nazivom „Čovekova okolina pod lupom hemije“ 2011. godine (NIO realizator PMF Niš, rukovodilac prof. dr Aleksandar Bojić) u okviru „Programa podsticanja i popularizacije nauke“ Centra za promociju nauke R. Srbije

Učestvovala je u formiranju Laboratorije za masenu spektrometriju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, u okviru realizacije projekata „Ekomonitoring Niša 2011-2012“ godine i „Razvoj Hemijsko-ekološkog centra grada Niša“ (u okviru Programa „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“, PECD, koji sprovodi Organizacija „1000 mladih lidera“ pod pokroviteljstvom Philip Morris Operations a.d.) od 2009. do 2012. godine.

 

Organizacija naučnih skupova

Od 2009. do 2019. godine član je organozacionog odbora škola Masene spektrometrije koje su održane podrškom UPMC – Paris VI, Francuskog Instituta u Beogradu, Centra za promociju nauke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i Projekata u okviru Programa „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“, PECD, koji sprovodi Organizacija „1000 mladih lidera Srbije“ pod pokroviteljstvom Philip Morris Operations a.d.: „Ekomonitoring Niša 2011-2012“ i „Razvoj Hemijsko-ekološkog centra grada Niša“.

 

Angažovanje u nastavi

Vežbe: Hemija vode i otpadnih voda (H-233-B)

Tehnologija vode i otpadnih voda (H-274)

Hemija gasova (H-237)

Hemija i tehnologija voda (H-246)

Korozija metala (H-131)

Detalji o nastavniku