Dr Miljana D. Radović Vučić

Viši naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Miljana D. Radović Vučić

Dr Miljana D. Radović Vučić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-105

(018) 514-881 (FF).