Dr Dragana D. Jenačković Gocić

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

LIČNI PODACI:

Prezime i ime:                          Jenačković D. Dragana

Datum i mesto rođenja:            15.09.1987., Knjaževac, Srbija          

E-mail :                                  dragana.jenackovic@fondmt.rs

Mesto stalnog boravka:            Niš

OBRAZOVANJE:

Doktorske studije:                                          Biološki fakultet u Beogradu. Modul: Ekologija biljaka i fitogeografija 

Naziv završenog fakulteta:                              Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Odsek za biologiju i ekologiju

Godina i mesto diplomiranja:                           28.05.2010., Prirodno-matematički fakultet u Nišu                

Naziv i ocena diplomskog rada:                      Akvatična flora i vegetacija Belog i Svrljiškog Timoka (Ocena 10)                                                

Prosečna ocena u toku studija:                       9,93

STIPENDIJE:

  • 2010. – 2013.  stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
  • 2008. – 2012.  stipendija opštine Knjaževac za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata.
  • školske 2009/2010 stipendista Fonda za mlade talente.

RADNO ISKUSTVO:

  • Novembar 2013.– Asistent na Departmanu za biologiju i ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu za užu naučnu oblast Ekologija i zaštita životne sredine

UČEŠĆE NA PROJEKTIMA:

  • 2010. – 2011. Diverzitet flore i vegetacije centralnog Balkana – ekologija, horologija i konzervacija ev.br. 143015.
  • 2011. – 2013.  Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva-Procena, održivo korišćenje i zastita ev.br. 173030.

UČEŠĆE NA NAUČNIM SKUPOVIMA:

  • 2013.   11. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Vlasinsko jezero 13.-16. jun
  • 2010.  10. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Vlasinsko jezero 17.-20. Jun
  • 2005.   Ekološka istina

DODATNE INFORMACIJE:

  • Član biološkog društva ,,Dr Sava Petrović" u Nišu
Detalji o nastavniku