Marija Dimitrijević

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Марија Димитријевић је рођена 22.04.1988. године у Нишу.

Гимназију „Светозар Марковић” у Нишу, завршила 2007.године. Учествовала је на међународном такмичењу ‘’ Join Multimedia’’.

Основне студије Природно-математичког факултета, Департман за хемију, уписала је школске 2007/2008. а завршила 30.09.2010. са просечном оценом 9,17 и стекла звање Хемичар. Мастер студијe уписала је школске 2010/2011. а  завршила 18.09.2012. са просечном оценом 10,00. Мастер рад одбранила 03.10.2012. са оценом 10,00. Учествовала је у реализацији фестивала науке „Наук није баук”.

Докторске студије Природно-математичког факултета, Департман за хемију, уписала је школске 2012/2013. Као студент докторских студија ангажована је у својству сарадника за извођење вежби на Основним академским студијама, од фебруара 2013. године из предмета Припрема сложених узорака за анализу, од фебруара 2015. године из предмета Аналитичка хемија 1 и студентима Мастер студија, од октобра 2014. године на предмету Савремене оптичке методе инструменталне анализе.

Стипендиста је Министарства просвете, науке и технолошког у оквиру пројекту „Развој нових и побољшање постојећих електрохемијских, спектроскопских и проточних (FIA) метода за праћење квалитета животне средине“ (ев. Бр. 172051), од 2013. године.

2015. године учествује у промоцији науке у оквиру Фестивала науке „Наук није баук“ и Ноћ истраживача.

Од 2014. године учествује у организацији окружног такмичења из хемије за ученике средњих школа. Била је демонстратор у реализацији теме „Адитиви у прехрамбеној индустрији-хемија прехрамбених боја”, која је презентована у оквиру семинара „Стручно и дидактичко усавршавање наставника хемије ра реализацију наставних и ваннаставних програма у основној школи”

Detalji o nastavniku