Marija Dimitrijević

Istraživač saradnik

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Marija Dimitrijević

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Марија Димитријевић је рођена 22.04.1988. године у Нишу. Гимназију „Светозар Марковић” у Нишу, завршила 2007.године. Учествовала је на међународном такмичењу ‘’ Join Multimedia’’. Основне студије Природно-математичког факултета, Департман за хемију, уписала је школске 2007/2008. а завршила 30.09.2010. са просечном оценом 9,17 и стекла звање Хемичар. Мастер студијe уписала је школске 2010/2011. а  завршила 18.09.2012. са просечном оценом 10,00. Мастер рад одбранила 03.10.2012. са оценом 10,00. Учествовала је у реализацији фестивала науке „Наук није баук”. Докт
BiografijaAngažovanjaPublikacije