Jovana D. Ickovski

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Јована Д. Ицковски

Истраживач-сарадник на Департману за хемију

Образовање

2004: Дипломске академске студије - Хемијске науке / Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу

2017: Докторске академске студије - Хемијске науке / Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу

Кретање у служби

2011: Истраживач-приправник / Природно-математички факултет у Нишу

2016: Истраживач-сарадник / Природно-математички факултет у Нишу

Области научног интересовања

Органска хемија, биохемија и фитохемија. Хемотаксономија, хроматографске методе одвајања и идентификације (ГЦ/МС, ХПЛЦ). Хемијски састав етарских уља и екстраката биљака, биолошке активности етарских уља и екстраката.

Идентификациони број истраживача

Scopus: 56545837700

ORCID: 0000-0002-3407-6498

E-CRIS: 11988

Награде и повеље

Young Scientist Fellowship award on ISEO 2018

Повеља за најобјављиванијег истаживача са Департмана за хемију у 2021. години

Повеља за најцитиранијег истаживача са Департмана за хемију у 2021. години

Остале активности

Истраживач на научном пројекту "Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена" (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ев. бр. 172047).

Учествовање у изради великог броја дипломских и мастер радова студената.

Члан комисије за прегледавање тестова на Републичком такмичењу из хемије 2016. године.

Члан комисије за оцењивање истраживачких радова студента хемије на Приматијади 2016. године.

Члан комисије за прегледавање тестова, оцењивање израде и одбране самосталних научно-истраживачких радова ученика основних и средњих школа на Регионалном такмичењу из хемије за таленте, при Регионалном центару за таленте у Нишу, 2017., 2018., 2019. и 2020. године.

Члан Комисије за промоцију Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу, за школску 2019/2020 и 2020/2021.

Ангажовање у настави

Вежбе: Хемија природних производа (Х-114-Б)

Вежбе: Биохемија (Х-118-Б)

Detalji o nastavniku