Dr Jovana D. Ickovski

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Jovana D. Ickovski

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-37

(018) 514-881 (FF)

Biografija

Јована Д. Ицковски рођена је 07.01.1985. године у Нишу. Основну школу „Ратко Вукићевић“ у Нишу завршила је 2000. године, као носилац „Вукове дипломе“. Гимназију „Светозар Марковић“, друштвено-језички смер завршила је 2004. године, такође, као носилац „Вукове дипломе“. Природно-математички факултет у Нишу, Департман за хемију, уписала је 2005. Студије је завршила 2010. године одбраном дипломског рада под називом: „Укупни феноли и антиоксидативна/антирадикалска активност меда”. Докторске академске студије на Департману за хемију Природно-математичко
BiografijaAngažovanjaPublikacije