Dr Dušan D. Đorđević

Docent
Departman za matematiku

Dušan D. Đorđević  rođen je 25.09.1991. godine u Leskovcu. Osnovnu školu "Kole Rašić" u Nišu i gimnaziju "Svetozar Marković" u Nišu, specijalizovano odeljenje za nadarene matematičare, završio je kao nosilac Vukovih diploma.

U osnovnoj i srednjoj školi učestvovao je i osvajao nagrade na takmičenjima iz matematike, fizike i geografije.

Osnovne akademske studije Matematika je upisao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu školske 2010/2011. godine i iste završio 2013. godine ostvarivši prosečnu ocenu 10 (deset) za vreme studiranja.

Master akademske studije Matematika je upisao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu školske 2013/2014. godine i iste  završio 28.10.2015. ostvarivši prosečnu ocenu 10 (deset) i odbranivši master rad pod nazivom "Jednostavniji populacioni procesi Markova". Doktorske akademske studije je upisao školske 2015/2016. na istom fakultetu i položio sve ispite ostvarivši prosečnu ocenu 10 (deset).


U toku studiranja bio je korisnik  Republičke stipendije (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Dositeje (stipendija fonda za mlade talente Republike Srbije, Ministarstvo omladine i sporta) i Stipendije za izuzetno nadarene učenike i studente (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Dobitnik je Plakete grada Niša kao diplomirani student Univerziteta u Nišu koji je u 2015. godini diplomirao sa prosečnom ocenom 10.


Od školske 2014/2015. godine izvodi vežbe kao student master akademskih studija a potom i kao saradnik u nastavi. Od naredne školske godine izvodi vežbe i u zvanju asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu, Medicinskom fakultetu i gimnaziji "Svetozar Marković" u Nišu. Do sada je bio angažovan na predmetima:

Verovatnoća sa matematičkom statistikom (gimnazija "Svetozar Maković"), Matematika (Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu), Matematika (Departman za hemiju), Verovatnoća i statistika u biologiji (Departman za biologiju i ekologiju), Matematička analiza 1, Matematička analiza 2, Uvod u kompleksnu analizu,  Uvod u verovatnoću, Teorija verovatnoća, Stohastički procesi, Aktuarska matematika (Departman za matematiku)  na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu.


Učestvovao je na projektu: "Funkcionalna analiza, stohastička analiza i primene", OI 174007, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Učestvovao je na raznim konferencijama, festivalima nauke, DAAD i  bilateralnim projektima. Autor je ili koautor  tri  naučna rada u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom.


Detalji o nastavniku