Aleksandra M. Petrović

Istraživač saradnik
Departman za matematiku

Aleksandra М Petrović  

Istraživač-saradnik 

Departman za matematiku

 

Obrazovanje

2012: Osnovne akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2015: Master akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2017: Doktorske akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Kretanje u službi

2018: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2021: Istraživač-saradnik/ Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Oblasti naučnog interesovanja

Sohastička analiza

Identifikacioni broj istraživača

ORCID: 0000-0003-0579-1318

E-CRIS: 12057

Detalji o nastavniku