Aleksandra M. Petrović

Istraživač saradnik

Departman za matematiku

Aleksandra M. Petrović

Aleksandra M. Petrović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 207

(018) 226-310

Biografija

Aleksandra М Petrović   Istraživač-saradnik  Departman za matematiku   Obrazovanje 2012: Osnovne akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2015: Master akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2017: Doktorske akademske studije - Matematičke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu   Kretanje u službi 2018: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu2021: Istraživač-saradnik/ Prirodno-matematički fakultet u Nišu
  Oblasti naučnog interesovanja Sohastička analiza Identifikacioni broj istraživača ORCID: 0000-0003-0579-1318 E-CRIS: 12057
BiografijaAngažovanjaPublikacije