Maja D. Jovanović

Istraživač saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

IME I PREZIME: Maja D. Jovanović

e-mail: maja.jovanovic1@pmf.edu.rs  

 

OBRAZOVANJE: 

 • 2017 – u toku:  Doktorske akademske studije, Departman za biologiju i ekologijuu, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet.
 • 2015-2017: Master akademske studije – Departman za biologiju i ekologiju, studijski progarm Ekologija i zaštita prirode (prosečna ocena studiranja 10.00), Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

                              Tema master rada: Morfološka varijabilnost vrste Sedum album L. (Crassulaceae) na Balkanskom poluostrvu (ocena na master radu 10).

 • 2011-2015: Osnovne akademske studije – Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • 2007-2011: Srednja medicinska škola " Dr Milenko Hadžić ", Niš
 • 1999-2007: Osnovna škola " Stojan Živković- Stole " selo Trnjane, Aleksinac (Vukova diploma)

Kretanje u službi

 • Od 2018: Istraživač-pripravnik na  Odseku za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakulteta u Nišu.

PROJEKTI

 • 2017-2020 - Biodiverzitet biljnog sveta Srbije i Balkanskog poluostrva – procena, održivo korišćenje i zaštita.  Br. 173030
 • 2019-2020 -Monitoring flore i populacije značajnih vrsta iz SP „Lalinačka Slatina“

OBLASTI INTERESOVANJA

 • Botanika
 • Sistematika i taksonomija biljaka
 • Ekologija biljaka
 • Zaštita životne sredine

IDENTIFIKACIONI BROJ ISTRAŽIVAČA

 • ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4481-8667

NAGRADE I PRIZNANJA

 • Proglašena za jednog od najboljih studenata GO Palilula (Niš)  na konkursku “Najbolji među najboljima“ 2017. i 2018. godine.

ANGAŽOVANJE U NASTAVI

 • Vežbe: Sistematika i filogenija biljaka (BIO206)- školske 2017/2018, 2018/2019 godine

                        Biohemijka sistematika biljaka (BIODI17) - školske 2018/2019 godine

                        Botanički praktikum (BIODI27)- školske 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 godine

                        Vegetacija sveta (EKOI31)- Školske 2019/2020 godine

                        Terenska istraživanja u biologiji I (BIOS02)- školske 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020         

UČEŠĆE NA SKUPOVIMA

 • 2018.- 7. Balkanski botanički kongres, Novi Sad, Srbija (7th Balkan Botanical Congress, Novi Sad, Serbia)
 • 2019.- 13. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Stara planina, Srbija (13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Stara planina Mt., Serbia)
 • 2020- 4. Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem- SBERS 2020 (IV Symposium of Biologist and Ecologist of Republika of Srpska with international participation – SBERS2020)

DODATNE INFORMACIJE

 • Član biološkog društva ,,Dr Sava Petrović" u Nišu
 • Član organizacionog odbora 13. simpozijuma o flori jugoistočne Srbije i susednih područja, Stara planina, Srbija
 • Jezici: engleski, španski, francuski

 

Detalji o nastavniku