Dr Ninoslav M. Golubović

Docent
Departman za geografiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
5022 Demografija osnovne studije, Geografija
vežbe
5030 Geografija naselja osnovne studije, Geografija
predavanja
vežbe
5056 Тurističko uređenje prostora osnovne studije, Diplomirani geograf-turizmolog
predavanja
G-1001 Uvod u geografiju osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
G-3002 Geografija naselja osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
G-100 Uvod u geografiju osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
vežbe
G-111 Industrijska geografija osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
G-112 Agrarna geografija osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
G-119 Geografija naselja osnovne akademske studije, Geografija
predavanja
G101 Uvod u geografiju osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
vežbe
G115 Geografija naselja osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
G117 Industrijska gegorafija osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
G124 Agrarna geografija osnovne akademske studije, Geografija 2014
predavanja
Т-1002 Uvod u geografiju osnovne akademske studije, Geograf-turizmolog
predavanja
Т-2003 Hotelijerstvo osnovne akademske studije, Geograf-turizmolog
predavanja
G-251 Geografija turističkih naselja master akademske studije, Тurizam
predavanja
G253 Geografija turističkih naselja master akademske studije, Тurizam 2014
predavanja
G206 Svetska privreda master akademske studije, Тurizam 2014
predavanja
vežbe