Dr Ana V. Savić

Redovni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO306 Osnovi ekologije životinja osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BEZ402 Ekologija životinja master akademske studije, Biologija
predavanja
BEZ402 Ekologija životinja master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКO403 Hidrobiologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI22 Fizičko-hemijska svojstva vode master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI41 Limnologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКO403 Hidrobiologija master akademske studije, Biologija
predavanja
BIO305 Osnovi ekologije životinja osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BEZ402 Ekologija životinja master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
EКO403 Hidrobiologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
EКOI14 Limnologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
EКOI22 Abiotička svojstva vodenih ekosistema master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BEZ402 Ekologija životinja master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BDI210 Ekologija kavernikolnih organizama doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI213 Metodologija istraživanja slatkovodnih makroinvertebrata doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI404 Monitoring slatkovodnih ekosistema doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
MB.MB22O Ekologija životinja master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
ME.ME141 Abiotička svojstva vodenih ekosistema master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
ME.ME22O Ekologija životinja master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
ME.ME23O Hidrobiologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
DB.DB219 Monitoring slatkovodnih ekosistema doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB318 Ekologija kavernikolnih organizama doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB412 Metodologija istraživanja slatkovodnih makroinvertebrata doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
ME.ME352 Limnologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja
ME.ME41O Тerenska istraživanja u ekologiji master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
vežbe
OB.OB653 Osnove primenjene ekologije životinja osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja