Dr Ljubiša B. Đorđević

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIOI52 Anatomija čoveka osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
4013 Razviće životinja osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
vežbe
4025 Opšta fiziologija životinja osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
4034 Uporedna fiziologija životinja osnovne studije, Diplomirani biolog
predavanja
vežbe
BOB204 Razviće životinja osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BOB307 Fiziologija životinja osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIZ301 Laboratorijske životinje u biološkim istraživanjima osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIO204 Razviće životinja osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO304 Fiziologija životinja osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BIO205 Razviće životinja osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIO303 Fiziologija životinja osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BIO402 Uporedna fiziologija životinja master akademske studije, Biologija
predavanja
BIO402 Uporedna fiziologija životinja master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
EКO402 Ekotoksikologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
EКOI11 Ekotoksikologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BDI202 Viši kurs fiziologije životinja doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI301 Тkivno inženjerstvo doktorske akademske studije, Biologija
predavanja