Dr Lana S. Pantić-Ranđelović

Docent
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
2130 Fizika materijala osnovne studije, Opšta fizika
osnovne studije, Primenjena fizika
vežbe
2132 Fizika površina i tankih slojeva osnovne studije, Primenjena fizika
predavanja
F-116 Laboratorijski praktikum 1 osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
F-120 Fizika atmosfere osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
vežbe
F-120 Fizika atmosfere osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
vežbe
F-124 Laboratorijski praktikum 1 osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
vežbe
F-219 Fizika površina i tankih slojeva master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
vežbe
F-213 Fizika površina i tankih slojeva master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
F-213 Fizika površina i tankih slojeva master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
laboratorijske vežbe
GF-1001 Fizika osnovne akademske studije, Geografija
vežbe
F-02 Fizika osnovne akademske studije, Geografija
vežbe
G133 Fizika osnovne akademske studije, Geografija 2014
vežbe