Dr Danijela S. Nikolić

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
4030 Ekologija biljaka sa fitogeografijom osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
osnovne studije, Diplomirani biolog
vežbe
4044 Fitocenologija sa fitogeografijom (izborni) osnovne studije, Diplomirani biolog-ekolog
vežbe
BIZ302 Osnovi ekologije biljaka osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIO305 Osnovi ekologije biljaka osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
vežbe
BIOI53 Biogeografija osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
laboratorijske vežbe
BIO304 Osnovi ekologije biljaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
vežbe
BIOI41 Istorijska geologija osnovne akademske studije, Biologija 2014
laboratorijske vežbe
BIOI51 Biogeografija osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BEZ401 Ekologija biljaka master akademske studije, Biologija
vežbe
BEZ502 Fitogeografija master akademske studije, Biologija
vežbe
BEZ401 Ekologija biljaka master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
vežbe
BIODI28 Fitogeografija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
vežbe
BEZ401 Ekologija biljaka master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
BEZ502 Fitogeografija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
BEZ401 Ekologija biljaka master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
vežbe
EКO404 Fitogeografija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
vežbe
BDI214 Ekologija odabranog biljnog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
BDI401 Metodologija geobotaničkih istraživanja doktorske akademske studije, Biologija
predavanja