Dr Miloš M. Кostić

Viši naučni saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2021/2022 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-314-B Odabrana poglavlja prečišćavanja i dezinfekcije voda doktorske akademske studije, Hemija 2014
predavanja
XX.H247C Industrijska hemija 1. master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
vežbe