Dr Miljana D. Radović Vučić

Viši naučni saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-246 Hemija vode i otpadnih voda master akademske studije, Opšta hemija
vežbe
H-240 Metodika nastave hemije 1 master akademske studije, Opšta hemija
vežbe
XX.H247C Industrijska hemija 1. master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
vežbe