Dr Milica M. Petrović

Naučni saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-136 Galvanski procesi osnovne akademske studije, Hemija
vežbe