Dr Milica M. Petrović

Viši naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Milica M. Petrović

Dr Milica M. Petrović

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-105

(018) 514-881 (FF),

Biografija

Dr Milica M Petrović Naučni saradnik Departman za hemiju Obrazovanje 2008: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2015: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu Kretanje u službi 2011: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2012: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu 2016: Naučni saradnik/ Prirodno-matematički fakultet u Nišu Oblasti naučnog interesovanja: Glavne Primenjena hemija i Hemija životne sredine Specifične Tretmani vode: elektrohemijski procesi (elektroksidacija, elektroredukcija, elektrokoagulacija), unapređeni oksidacioni procesi (UV/Ox, fotokataliza, plazma kataliza), sorpcioni procesi (biosorbenti) Nauka o materijalima: sorbenti, katalizatori, MeOx anode, kompozitni elektrohemijski aktivni materijali Analize vode (atomsk
BiografijaAngažovanjaPublikacije