Danica S. Bogdanović

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
HO-115 Hemija životne sredine I osnovne akademske studije, Hemija
vežbe
H-116-B Osnove hemije životne sredine osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe