Dr Danica S. Bogdanović

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2021/2022 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-116-B Osnove hemije životne sredine osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe
H-128-B Hemodinamika zagađujućih supstanci osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe
HH.H102C Primena softvera u hemiji osnovne akademske studije, Hemija 2021
vežbe