Dr Danica S. Bogdanović

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Danica S. Bogdanović

Dr Danica S. Bogdanović

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-105

(018) 514-881 (FF)

Biografija

Даница С. БогдановићНаучно звање: Истраживач-сарадникДепартман за хемију Даница С. Богдановић (рођена Милојковић) рођена је 04.09.1987. године. Основну школу „Душан Тасковић Срећко“ у Сићеву завршила је 2002. године и носилац је Вукове дипломе. Гимназију „Стеван Сремац“ у Нишу завршила је 2006. године и носилац је Вукове дипломе.
Основне студије на Природно-математичком факултету – одсек Хемија уписала је школске 2006/2007. године. Школске 2007/2008. године је била стипендиста Министарства просвете Републике Србије. Од школске 2007/2008. до школске 2010/2011.
BiografijaAngažovanjaPublikacije