Dr Ivan D. Mančev

Redovni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-254Fiz P-22 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
2573 Matematička fizika osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-204 Matematička fizika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
F-206 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Fd-14 Metodika izrade računskih zadataka u fizici master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Pr-06 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-204 Matematička fizika master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
F-307 Principi kvantne teorije sudara doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
H-326 Кvantna hemija doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
Fd-14 Metodika izrade računskih zadataka u fizici master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-205 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-02 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-12 Metodika rešavanja računskih zadataka master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-307 Principi kvantne teorije sudara doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-322 Sudari teških čestica doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
M562 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
F-108 Matematička fizika osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA13 Principi kvantne teorije sudara doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA33 Sudari teških čestica doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
M2.M1417 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
10.FIZI41 Matematička fizika osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja