Dr Ivan D. Mančev

Redovni profesor
Departman za fiziku

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-254Fiz P-22 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Primenjena matematika
predavanja
F-110 Osnovi atomske i molekularne fizike osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
2573 Matematička fizika osnovne akademske studije, Fizika
predavanja
F-204 Matematička fizika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
F-206 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Fd-14 Metodika izrade računskih zadataka u fizici master akademske studije, Opšta fizika
predavanja
Pr-06 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-204 Matematička fizika master akademske studije, Fizika-informatika
predavanja
F-307 Principi kvantne teorije sudara doktorske akademske studije, Fizika
predavanja
H-326 Кvantna hemija doktorske akademske studije, Hemija
predavanja
Fd-14 Metodika izrade računskih zadataka u fizici master akademske studije, Primenjena fizika
predavanja
F-205 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-02 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Fi-12 Metodika rešavanja računskih zadataka master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-307 Principi kvantne teorije sudara doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-322 Sudari teških čestica doktorske akademske studije, Fizika 2014
predavanja
M562 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Matematika 2014
predavanja
F-108 Matematička fizika osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka master akademske studije, Fizika 2014
predavanja
F-110 Osnove atomske i molekularne fizike osnovne akademske studije, Fizika 2014
predavanja
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FMA03 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Fizika 2021
predavanja
10.FDA13 Principi kvantne teorije sudara doktorske akademske studije, Fizika 2021
predavanja
M2.M1417 Atomska i molekularna fizika master akademske studije, Matematika 2021
predavanja
10.FIZI41 Matematička fizika osnovne akademske studije, Fizika 2021
predavanja