Aleksandra M. Petrović

Istraživač pripravnik
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
IO-51 Verovatnoća osnovne akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe