Aleksandra M. Petrović

Istraživač saradnik
Departman za matematiku

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
M-127 Uvod u verovatnoću osnovne akademske studije, Matematika
vežbe
M-106 Poslovna matematika osnovne akademske studije, Geografija
vežbe
I142 Uvod u verovatnoću osnovne akademske studije, Informatika
vežbe
IO-51 Verovatnoća osnovne akademske studije, Računarske nauke 2014
vežbe
20.IO51 Verovatnoća osnovne akademske studije, Računarske nauke 2021
vežbe
M2.M1319 Elementi finansijske matematike master akademske studije, Matematika 2021
vežbe