Dr Jelena S. Petrović

Redovni profesor
Departman za geografiju

Articles

 • Petrović, J. ,Modified multi-criteria methods for improving service quality. , Teme, (M10) vol.XLIV(2) (2020) 533-548. [ doi: https://doi.org/10.22190/TEME180918038P]
 • Petrović, J., Milićević, S. ,The ICT impact on inbound and outbound tourism demand in the EU, Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, (M20) vol. 25(1) (2020) 47-55. [ doi: 10.7595/management.fon.2019.0018]
 • Petrović, J., Milićević, S., Đeri, L. , The information and communications technology as a factor of destination competitiveness in transition countries in European Union. , Tourism Economics, (M20) vol. 23(6) (2017) 1353-1361. [ doi: 10.1177/1354816616653529]
 • Krstić, B., Petrović, J., Stanišić, T. ,Influence of education system quality on the use of ICT in transition countries in the age of information society., Teme, (M20) vol.39(3) (2015) 747-763.
 • Petrović, J., Petrović, N. , Price discrimination strategy of low-cost airline, Industrija, (M20) vol.1 (2015) 25-36.
 • Петровић, Ј., Димитријевић, Ж.,Сигурност снабдевања енергентима у функцији развоја пољопривреде града Ниша, Економика пољопривреде, (M20) vol.59(3) (2012) 499-512.
 • Петровић, Ј., Братић, М., Живковић, Ј.,Одрживи развој туризма на простору Старе планине, Теме, (M20) vol.2 (2012) 773-786.
 • Петровић, Ј.,Економска политика развојених тржишних привреда према јавним предузећима, Економика пољопривреде, (M20) vol.58(3) (2011) 413-423.
 • Петровић, Ј.,Кључни фактори успешног пословања low-cost авио-компанија, Индустрија, (M20) vol.39(3) (2011) 109-125.
 • Monographs

 • Здравковић, Д., Петровић, Ј.,Дискриминација ценама на тржишту авио-саобраћаја, Природно-математички факултет, Ниш (2013)