Obaveštenje za izradu master radova

Poštovane kolege postavljene su vam teme master radova. Molila bih vas da sa sajta Fakulteta skinete potreban obrazac, popunite i dostavite studentskoj sluzbi do 15.02.2021. godine.

Svi studenti kojima je prošlo više od dve godine od datuma prijave teme master rada, a isti nisu odbranili, moraju ponovo da prijave temu.