Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

10.FIZ01

Механика

1

7

7

2.

10.FIZM1

Математика 1

1

6

7

3.

10. FIZ03

Метрологија и обрада резултата мерења

1

4

6

4.

10. FIZ04

Лабораторијски практикум 1

1

4

5

5.

10. FIZ05

Изборни блок 1

1

3-4

4

 

 

10.FIZI23

Обновљиви извори енергије

1

4

4

 

 

00.ENGA2

Енглески језик А2

1

3

4

6.

10. FIZ06

Термодинамика и молекуларна физика

2

7

7

7.

10. FIZM2

Математика 2

2

6

7

8.

10. FIZ08

Програмирање у физици

2

4

6

9.

10. FIZ09

Лабораторијски практикум 2

2

4

5

10.

10. FIZH1

Хемија

2

4

6

Укупно часова активне наставе

49-50

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

10. FIZ11

Електромагнетизам

3

7

7

12.

10. FIZM3

Математика 3

3

6

7

13.

10. FIZ13

Основе математичке физике

3

7

7

14.

10. FIZ14

Лабораторијски практикум 3

3

4

5

15.

10. FIZ15

Изборни блок 2

3

4

6

 

 

10.FIZI22

Програмски пакети у физици

3

4

6

 

 

00.PSI

Психологија

3

4

6

16.

10. FIZ16

Оптика

4

5

6

17.

10. FIZ17

Основе теоријске механике

4

6

6

18.

10. FIZ18

Лабораторијски практикум 4

4

4

5

19.

10. FIZ19

Изборни блок 3

4

4

6

 

 

10.FIZI31

Основе биофизике

4

4

6

 

 

10.FIZM4

Математика 4

4

4

6

20.

10.FIZ20

Изборни блок 4

4

4

5

 

 

10.FIZI41

Математичка физика

4

4

5

 

 

10.FIZR1

Основе рачунарства

4

4

5

Укупно часова активне наставе

51

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

10. FIZ21

Основе атомске и молекуларне физике

5

7

7

22.

10. FIZ22

Основе статистичке физике

5

6

6

23.

10. FIZ23

Основе електродинамике

5

6

6

24.

10. FIZ24

Изборни блок 5

5

4

6

 

 

10.FIZI52

Осцилације и таласи

5

4

6

 

 

00.PED

Педагогија

5

4

6

25.

10. FIZ25

Изборни блок 6

5

2-4

5

 

 

10.FIZI61

Основе методике наставе физике

5

2

5

 

 

10.FIZI62

Теоријска механика

5

4

5

 

 

10.FIZI63

Физички извори загађења животне средине

5

2

5

26.

10. FIZ26

Основе квантне механике

6

6

6

27.

10. FIZ27

Основе физике чврстог стања

6

5

6

28.

10. FIZ28

Експерименталне методе у физици

6

4

5

 

29.

10. FIZ29

Изборни блок 7

6

2-4

5

 

 

10.FIZI71

Електродинамика

6

4

5

 

 

10.FIZI72

Физика атмосфере

6

4

5

 

 

10.FIZI73

Методика израде рачунских

задатака

6

2

5

30.

10. FIZ30

Изборни блок 8

6

4

5

 

 

10.FIZI81

Статистичка физика

6

4

5

 

 

10.FIZI82

Увод у космологију

6

4

5

 

 

10.FIZI83

Аутоматско управљање

6

4

5

31.

10. FIZ31

Стручна пракса

6

6

3

Укупно часова активне наставе

46-50

 

Укупно ЕСПБ

60