Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

ПРВА ГОДИНА

1

10.FIZ01

Механика

1

НС

4.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

2

10.FIZM1

Математика 1

1

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

3

10.FIZ03

Метрологија и обрада резултата мерења

1

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

4

10.FIZ04

Лабораторијски практикум 1

1

СА

1.00

0.00

3.00

0.00

0.0

5.00

5

10.FIZ05

Изборни блок 1 (бира се 1 од 2)

1

2.00

0.00-

1.00

0.00-

2.00

0.00

0.0

4.00

10.FIZI23

Обновљиви извори енергије

1

СА

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

4.00

00.ENGA2

Енглески језик А2

1

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

4.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

8.00-

9.00

3.00-

5.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00-25.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00-25.00

6

10.FIZ06

Термодинамика и молекуларна физика

2

НС

4.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

7

10.FIZM2

Математика 2

2

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

8

10.FIZ08

Програмирање у физици

2

АО

2.00

0.00

2.00

0.00

0.0

6.00

9

10.FIZ09

Лабораторијски практикум 2

2

СА

1.00

0.00

3.00

0.00

0.0

5.00

10

10.FIZH1

Хемија

2

АО

3.00

0.00

1.00

0.00

0.0

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

13.00

6.00

6.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

25.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

25.00

Укупно часова по виду наставе у години

25.00

14.00-

15.00

9.00-

11.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

49.00-50.00

60.00

Укупно часова наставе у години

49.00-50.00

ДРУГА ГОДИНА

11

10.FIZ11

Електромагнетизам

3

НС

4.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

12

10.FIZM3

Математика 3

3

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

13

10.FIZ13

Основе математичке физике

3

ТМ

4.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

14

10.FIZ14

Лабораторијски практикум 3

3

СА

1.00

0.00

3.00

0.00

0.0

5.00

15

10.FIZ15

Изборни блок 2 (бира се 1 од 2)

3

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

10.FIZI22

Програмски пакети у физици

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

00.PSI

Психологија

3

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

14.00

11.00

3.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

28.00

32.00

Укупно часова наставе у блоку

28.00

16

10.FIZ16

Оптика

4

НС

3.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

17

10.FIZ17

Основе теоријске механике

4

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

6.00

18

10.FIZ18

Лабораторијски практикум 4

4

СА

1.00

0.00

3.00

0.00

0.0

5.00

19

10.FIZ19

Изборни блок 3 (бира се 1 од 2)

4

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

10.FIZI31

Основе биофизике

4

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.FIZM4

Математика 4

4

ТМ

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

20

10.FIZ20

Изборни блок 4 (бира се 1 од 2)

4

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

5.00

10.FIZI41

Математичка физика

4

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.FIZR1

Основе рачунарства

4

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00

9.00

3.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

23.00

28.00

Укупно часова наставе у блоку

23.00

Укупно часова по виду наставе у години

25.00

20.00

6.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

51.00

60.00

Укупно часова наставе у години

51.00

ТРЕЋА ГОДИНА

21

10.FIZ21

Основе атомске и молекуларне физике

5

СА

3.00

2.00

2.00

0.00

0.0

7.00

22

10.FIZ22

Основе статистичке физике

5

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

6.00

23

10.FIZ23

Основе електродинамике

5

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

6.00

24

10.FIZ24

Изборни блок 5 (бира се 1 од 2)

5

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

10.FIZI52

Осцилације и таласи

5

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

00.PED

Педагогија

5

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

6.00

25

10.FIZ25

Изборни блок 6 (бира се 1 од 3)

5

2.00

0.00-

2.00

0.00

0.00

0.0

5.00

10.FIZI61

Основе методике наставе физике

5

НС

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.FIZI62

Теоријска механика

5

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.FIZI63

Физички извори загађења животне средине

5

НС

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

13.00

10.00-

12.00

2.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

25.00-27.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

25.00-27.00

26

10.FIZ26

Основе квантне механике

6

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

6.00

27

10.FIZ27

Основе физике чврстог стања

6

НС

2.00

2.00

1.00

0.00

0.0

6.00

28

10.FIZ28

Експерименталне методе у физици

6

НС

2.00

0.00

2.00

0.00

0.0

5.00

29

10.FIZ29

Изборни блок 7 (бира се 1 од 3)

6

2.00

0.00-

2.00

0.00-

1.00

0.00

0.0

5.00

10.FIZI71

Електродинамика

6

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.FIZI72

Физика атмосфере

6

СА

2.00

1.00

1.00

0.00

0.00

5.00

10.FIZI73

Методика израде рачунских задатака

6

СА

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

30

10.FIZ30

Изборни блок 8 (бира се 1 од 3)

6

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

5.00

10.FIZI81

Статистичка физика

6

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.FIZI82

Увод у космологију

6

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

10.FIZI83

Аутоматско управљање

6

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

5.00

31

10.FIZ31

Стручна пракса

6

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.0

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00

7.00-

9.00

3.00-

4.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

21.00-23.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

27.00-29.00

Укупно часова по виду наставе у години

24.00

17.00-

21.00

5.00-

6.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

46.00-50.00

60.00

Укупно часова наставе у години

52.00-56.00