Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

ПРВА ГОДИНА

1

MA.M1001

Математичка логика и теорија скупова

1

АО

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

6.00

2

MA.M1002

Математчка анализа 1

1

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

3

MA.M1003

Линеарна алгебра

1

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

4

MA.M1004

Теорија бројева и полинома

1

АО

3.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

21.00

29.00

Укупно часова наставе у блоку

21.00

5

MA.M1005

Математичка анализа 2

2

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

6

MA.M1006

Аналитичка геометрија

2

АО

3.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

7

MA.M1007

Елементарна математика 1

2

СА

2.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

8

MA.MOAI1

Изборни предмет 1 (бира се 9 кредита )

2

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

9.00

MA.M1008

Програмирање 1

2

СА

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

9.00

MA.M1009

Програмирање 2

2

СА

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

9.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

22.00

31.00

Укупно часова наставе у блоку

22.00

Укупно часова по виду наставе у години

22.00

21.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

43.00

60.00

Укупно часова наставе у години

43.00

ДРУГА ГОДИНА

9

MA.M1010

Увод у алгебарске структуре

3

ТМ

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

10

MA.M1011

Математичка анализа 3

3

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

11

MA.M1012

Увод у нумеричку анализу

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

12

MA.MOAI2

Изборни предмет 2 (бира се 7 кредита )

3

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

MA.M1013

Коначно димензионални векторски простори

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

MA.M1014

Елементарна математика 2

3

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

13

MA.M1015

Матерматичка анализа 4

4

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

14

MA.M1016

Теорија мера и интеграла

4

НС

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

15

MA.M1017

Увод у вероватноћу

4

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

16

MA.MOAI3

Изборни предмет 3 (бира се 7 кредита )

4

2.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

MA.M1018

Елементарна геометрија

4

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

MA.M1019

Метрички простори и Риман-Стилтјесов интеграл

4

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

MA.M1020

Финансијска математика

4

СА

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

20.00

Укупно часова по виду наставе у години

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

40.00

60.00

Укупно часова наставе у години

40.00

Р.бр.

Шифра предмета

Назив предмета

Б

Тип

Активна настава

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ИР

ТРЕЋА ГОДИНА

17

MA.M1021

Увод у комплексну анализу

5

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

18

MA.M1022

Увод у математичку статистику

5

СА

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

19

MA.M1023

Увод у топологију

5

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

20

MA.M1024

Геометрија

5

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

8.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

24.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

24.00

21

MA.M1025

Функционална анализа

6

НС

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

22

MA.M1026

Увод у диференцијалне једначине

6

СА

3.00

3.00

0.00

0.00

0.0

7.00

23

MA.MOAI4

Изборни предмет 4 (бира се 6 кредита )

6

2.00-

3.00

0.00-

1.00

0.00

0.00

0.0

6.00

MA.M1027

Историја и филозофија математике

6

АО

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

MA.M1028

Енглески језик Б1

6

АО

2.00

1.00

0.00

0.00

0.00

6.00

24

MA.MOAI5

Изборни предмет 5 (бира се 7 кредита )

6

3.00

2.00

0.00

0.00

0.0

7.00

MA.M1030

Статистичко моделирање

6

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

MA.M1031

Методе нацртне геометрије

6

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

MA.M1032

Програмски пакети у настави математике

6

СА

3.00

2.00

0.00

0.00

0.00

7.00

25

MA.M1033

Стручна пракса

6

СА

0.00

0.00

0.00

0.00

6.0

3.00

Укупно часова по виду наставе у блоку

11.00-

12.00

8.00-

9.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку

20.00

30.00

Укупно часова наставе у блоку

26.00

Укупно часова по виду наставе у години

23.00-

24.00

20.00-

21.00

0.00

0.00

6.00

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у години

44.00

60.00

Укупно часова наставе у години

50.00