(M2.M1103) Тeorija operatora

  • master akademske

    • Matematika 2021

      • Opšta matematika
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.00
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Dragana (Stanoje) Cvetković-Ilić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci