(M-244Fin P-2) Тeorija operatora

  • master akademske

    • Primenjena matematika

      • Matematika u finansijama
Tip predmeta ESPB
Izborni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2022/2023 godini

Predavanja:

Dragana (Stanoje) Cvetković-Ilić

Vežbe:

Jovana (Тrendafil) Nikolov Radenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci