(M-241Fiz) Кlasična teorijska fizika

  • master akademske

    • Primenjena matematika

      • Matematika u fizici
Tip predmeta ESPB
Obavezni7.50
I semestar
NedeljniSemestralni
3+2+0+045+30+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ana (Momčilo) Mančić

Vežbe:

Željko (Jovica) Mladenović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci