(F-239) Osnove energetike

  • master akademske

    • Fizika 2014

      • Primenjena fizika
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+1+0+030+15+0+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ljiljana (Тomislav) Кostić

Vežbe:

Ljiljana (Тomislav) Кostić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci