(H-206-B) Dinamička biohemija

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Istraživanje i razvoj
      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Obavezni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivan (Radosav) Palić

Laboratorijske vežbe:

Milica (Dragan) Nešić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci