(H-232-B) Viši kurs instrumentalnih hromatografskih metoda

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Istraživanje i razvoj
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Goran (Momir) Petrović

Ivan (Radosav) Palić

Laboratorijske vežbe:

Goran (Momir) Petrović

Ivan (Radosav) Palić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci