(H-235-B) Rad sa darovitim učenicima

  • master akademske

    • Hemija 2014

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Izborni3.00
IV semestar
NedeljniSemestralni
2+0+2+030+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Vesna (Prvan) Stankov-Jovanović

Jelena (Srđan) Nikolić

Laboratorijske vežbe:

Vesna (Prvan) Stankov-Jovanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci