(H-265-B) Bioanalitička hemija

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Primenjena hemija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivana (Dragomir) Rašić Mišić

Laboratorijske vežbe:

Ivana (Dragomir) Rašić Mišić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci