(H-272-B) Analiza toksičnih supstanci

  • master akademske

    • Primenjena hemija 2014

      • Hemija životne sredine
Tip predmeta ESPB
Izborni5.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+2+045+0+30+0

Angažovanja u školskoj 2019/2020 godini

Predavanja:

Aleksandra (Nikola) Pavlović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci