(XX.H206C) Viši kurs biohemije

  • master akademske

    • Hemija

      • Profesor hemije
Tip predmeta ESPB
Obavezni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Ivan (Radosav) Palić

Laboratorijske vežbe:

Jovana (Dragan) Ickovski

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci