(XX.H220C) Analiza toksičnih supstanci

  • master akademske

    • Hemija

      • Istraživanje
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
III semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+145+0+0+15

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Aleksandra (Nikola) Pavlović

Laboratorijske vežbe:

Кatarina (Goran) Milenković

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci