(MB.MB141) Botanički praktikum

  • master akademske

    • Biologija 2021

      • Biologija
Tip predmeta ESPB
Izborni6.00
I semestar
NedeljniSemestralni
2+0+0+230+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Bojan (Кrstimir) Zlatković

Laboratorijske vežbe:

Maja (Danijela) Jovanović

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci