(EКO401) Кonzervaciona biologija

 • master akademske

  • Ekologija i zaštita prirode

  Tip predmeta ESPB
  Obavezni7.00
  I semestar
  NedeljniSemestralni
  3+2+1+045+30+15+0

  Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

  Predavanja:

  Jelka (Miloš) Crnobrnja-Isailović

  Vežbe:

  Đurađ (Dragomir) Milošević

  Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci